X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
برچسب فشار کار - حرف دل
محفل دل های بی ریا
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
بگذار منتـــــظــــــــر بمانند


می دانی

یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی

"تعطیـــــــــــــــل است"

و بچسبانی پشت شیشه افکارت

باید به خودت استراحت بدهی

دراز بکشی

دست هایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی

و بی خیال سوت بزنی

"در دلت بخندی به تمام افکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند"

آن وقت با خود بگویی

بگذار منتـــــظــــــــر بمانند!+ نمی دونم این متن زیبا اثر کیه .... هر کیه دستش درد نکنه!